123abc-skolen & Depotet    Medlems-login  
 Log af  
  

Raptorex - en mini-tyrannosaurus

 

Raptorex - et overraskende rovdyr

Diplodocus

Nyt fund i Kina

I en flod i det østlige Kina fandt man ca. år 2000 et næsten komplet skelet af en lille rov-dinosaur. Den slags fund har man efterhånden gjort mange gange, men denne gang var fundet noget helt specielt. Den lille dino var nemlig en nøjagtig miniudgave den den store Tyrannosaurus Rex. Og der var ikke tale om en lille kopi af den store Rex for den lille nye rov-dino havde levet 60 millioner år før sin "storebror" - for 125 millioner år siden.

Den nye, lille dinosaur har fået navnet Raptorex kriegsteini.


Copyright © Baskerville Forlag - Tekst og billeder må anvendes lokalt til undervisning.
Kilde: Depotet - www.123abc.dk skal medtages på materialet. Læs mere...

 

Prototypen på det perfekte rovdyr

Mange ligheder
Når man ser bort fra den store forskel i størrelse, så ligner de to dinosaurer ellers hinanden på en lang række punkter:

Ligheder:

  • Tændernes form og placering
  • Meget store lugt-centre i hjernen
  • Stærke bagben
  • Meget små arme med to fingre
  • Et meget stort hoved i forhold til kroppen.

Forskelle:

  • Længde: 3 meter og 12 meter
  • Vægt: 65 kilo og 6.000 kilo (mere end 90 ganges forskel)

Forskerne er overraskede
Fundet af mini-rex er kommet fuldstændig bag på forskerne. Det er noget, der efterhånden sker ret sjældent.

Nogle teorier må nu tænkes helt om
I lang tid har man troet, at Tyrranosaurus havde udviklet nogle af sine specielle træk på grund af sin størrelse. For eksempel troede nogen, at de små arme var et resultat af, at udviklingen ikke havde været i stand til at udvikle armene lige så hurtigt, som resten af kroppen. Andre mente, at armene var degenereret for at dyret bedre kunne holde balancen, når det løb stærkt. Men de samme små arme findes hos den lille Rex - og den levede altså 60 millioner år tidligere en den store Rex. Det tyder mere på, at armene havde den helt rigtige udformning til det, de skulle bruges til.

Tyrannosaurus var altså så at sige gjort færdig i miniudgave mange millioner år før den endelige, store udgave blev det dominerende rovdyr i det nuværende Nordamerika og i Asien. Da dyret først var perfekt, kunne udviklingen "blot" fortsætte mod større og større dyr efter det samme mønster.

Udgravet ulovligt og smuglet ud af landet
Det er faktisk lidt af et tilfælde, at forskerne overhovedet fik lejlighed til at studere den lille Raptorex. Skelettet var nemlig gravet ulovligt op smuglet til USA. Her købte en privat samler ved navn Henry Kriegstein helt legalt skelettet på en auktion. Heldigvis. For Kriegstein anede nok, at han havde fået noget helt specielt i hænderne. Han kontaktede en forsker fra University of Chicago, Paul Sereno, og nu kunne fundet blive undersøgt af fagfolk. Sådan fik resten af verden det også at vide. Når forskerne i USA er færdige med deres undersøgelser, skal skelettet af Raptorex tilbage til et museum i Indre Mongoliet, hvor det hører hjemme.

Det eneste krav Henry Kriegstein stillede for at gå af med sit mange tusinde dollar dyre indkøb var, at hans eget navn kom med i navnet på den nye dino - Raptorex kriegsteini.

Se Paul Serenos egen beretning om det nye fund:
(Du skal være ret god til engelsk for at forstå det hele.)

Jørgen Brenting
[Image]

 

 
Retur til Dino-oversigten

Retur til artikel-oversigten
 
Om os | SiteMap / Oversigt | Privacy Policy | Kontakt os
© Baskerville Læremidler Forlag - Langdraget 136 - 3250 Gilleleje - 48 30 22 80