123abc-skolen & Depotet    Medlems-login  
 Log af  
  

Bogstaverne og de første, vigtige ord:

 

Før Læsebogen

Før Læsebogen Omslag

Hvad kan du lære her?

Du kan lære alle bogstaverne, og du kan lære at læse en lille smule, så du er klar til din første, nemme læsebog.

Hvad skal du kunne i forvejen?

Du skal kunne holde på en blyant, og du skal være tålmodig nok til at løse opgaver i 20 minutter ad gangen.

Vejledninger

Der findes en kort og en lang vejledning til Før Læsebogen.
Den korte vejledning er her.
Den lange side-for-side vejledning er her.


NYT For medlemmer: Hent side 1 til 32 på en gang her. (Fylder 3,4MB.)
(Husk at logge på.)     Hent side 33 til 64 på en gang her. (Fylder 2,66MB)

Indhold:

Før Læsebogen - omslag 2 Før Læsebogen - omslag 1
bagsiden               forsiden
Omslaget til Før Læsebogen er et illustreret alfabet. Her kan man gå på opdagelse efter ting, der begynder med alt fra a til å (hvis man accepterer, at frøen siger quack).
På grund af farverne fylder siderne lidt meget, når du henter dem hjem.
Kom godt i gang : GRATIS
Side 1 - tegn dig selv
Side 2 - bogstavet i
Side 3 - bogstavet s

Nye bogstaver: i - s
Side 2På 1. side skal eleven skrive sit navn og gøre en tegning færdig.
Side 2 og 3 indlærer bogstaverne i og s, og så er vi i gang med at lære noget brugbart på en munter måde.
2 nye bogstaver + lytteøvelse + digt : GRATIS
Side 4 - bogstavet o
Side 5 - bogstavet ø
Side 6 - lyt og skriv
Side 7 - Kagens død

Interaktive opgaver
Side 4 - Ordjagt - find ord med o 
Side 5 Ordjagt - find ord med ø 
Side 4 Allerede nu kan vi arbejde med flere ord. Muntre opgaver og alfabet-digtet "Kagens død" på side 7.
Nye bogstaver: o - ø
3 nye bogstaver + ordjagt + farvelægning
og meget mere :
1 gratis - resten
Side 8 - bogstavet e
Side 9 - passer til..?
Side 10 - bogstavet k
Side 11 - bogstavet a
Side 12 - Farv sådan..
Side 13 - Ordjagt m.v. GRATIS
Side 14 - Klip bogstaver ud
Side 12Her er både kendte og nye opgaver. 3 nye bogstaver indlæres, og der er muntre og interessante sider, hvor den nye viden straks kommer i brug.
Nye bogstaver: e - k - a
5 nye bogstaver + Lyt og Find: 1 gratis - resten
Side 15 - bogstavet å
Side 16 - Lyt og Find
Side 17 - bogstavet m
Side 18 - bogstavet u
Side 19 - bogstavet æ
Side 20 - bogstavet n GRATIS
Side 20Nu bliver der virkelig noget at arbejde videre med. De nye bogstaver giver mange muligheder.
Nye bogstaver:
å- m - u - æ- n.
3 nye bogstaver + opgaver med nye ord: 1 gratis - resten
Side 21 - genkend bogstaver, skriv til billeder, samtale
Side 22 - bogstavet l
Side 23 - bogstavet y
Side 24 - bogstavet t
Side 25 - udklædning + læs ord GRATIS
Side 26 - farvelægningsopgave med ordene kan, min og man
Side 20Mellem de 3 nye bogstaver er der mulighed for mere varierede opgaver.
Nye bogstaver:
l- y - t.

Nu kan mange elever læse 30 af de mest brugte ord. Ordene står samlet på den gratis side 25.
4 nye bogstaver + Sommer og Vinter samtale: 1 gratis - resten
Side 27 - bogstavet f
Side 28 - bogstavet d
Side 29 - bogstavet r
Side 30 - "sommerdag" - samtale og udgangspunkt for eget arbejde GRATIS
Side 31 - "vinterdag" - samtale og udgangspunkt for eget arbejde
Side 32 - bogstavet h
Side 20Nu er vi midt i bogen. Eleven kan ofte læse og skrive en lille smule. Sommer- og vinterbillederne kan forsynes med tekst og bruges til at tale om.
Nye bogstaver:
f- d - r - h.
2 nye bogstaver + opgaver med det allerede lærte: 1 gratis - resten
Side 33 - genkend (læs) 5 nyttige ord
Side 34 - Lyt og skriv - bogstavgenkendelse
Side 35 - Læsestykke GRATIS
Side 36 - bogstavet b
Side 37 - Lyt og skriv - bogstavgenkendelse
Side 38 - bogstavet g
Side 20Her arbejdes med det allerede lærte. Bogstaver, som ofte forveksles, bliver trænet grundigt. På side 35 kommer et muntert lille "digt", som de fleste vil kunne læse nu.
Nye bogstaver:
b- g.
2 nye bogstaver + opgaver med det allerede lærte: 1 gratis - resten
Side 39 - Danmarks-kort - hvor er vi?
Side 40 - bogstavet v
Side 41 - Kan du rime? + ordjagt GRATIS
Side 42 - bogstavet p
Side 43 - Farvelægning = bogstavgenkendelse. Læsning (så småt)
Side 44 - Hvad passer til billederne?
Side 20Der kommer kun 2 nye bogstaver, men de giver til gengæld mange nye muligheder.
Nye bogstaver:
v- p.
1 nyt bogstav + interessante opgaver: 1 gratis - resten
Side 45 - "min egen bog" ... mig og de andre
Side 46 - ord-labyrint
Side 47 - bogstavet j GRATIS
Side 48 - juleklip
Side 49 - "Kender du dem?" - hvad kan vi læse nu?
Side 50 - vokaler og konsonanter
Side 20Der er kun 1 nyt bogstav i denne omgang. På de andre sider er der muntre og interessante opgaver, hvor eleven kan afprøve sine nye evner .
Nyt bogstav:
j.
Den nye viden afprøves : 1 gratis - resten
Side 51 - byg ord af stavelser
Side 52 - gode og onde drømme
Side 53 - læse og lytte efter v
Side 54 - "Den vilde mus" 1. del GRATIS
Side 55 - "Den vilde mus" 2. del
Side 56 - find hvem, hvad, hvor
Side 20Her prøves den nye viden for alvor. Det er rart at se, at man pludselig kan mange ting.
Digtet om "Den vilde mus" skal nok læses af en voksen, men eleven vil selv kunne læse med ret hurtigt.
4 nye bogstaver + opgaver: 1 gratis - resten
Side 57 - tekst og billeder skal passe sammen GRATIS
Side 58 - bogstavet c
Side 59 - bogstavet q
Side 60 - bogstaverne z og x
Side 61 - skriv navne, du kender
Side 62 - bogstav-jagt
Side 20De nye bogstaver hører til de sjældne, så opgaverne får en anden form her.
Nye bogstaver:
c - q - z - x.
Alfabetsuppe og bogstaverne :
Side 63 - alfabetsuppe - dan så mange ord du kan ud af suppen
Side 64 - alfabetet illustreret
Bogen slutter med "alfabetsuppe" og et illustreret alfabet, som svarer til den lille folder "Mit al-fa-bet".
 
ubegrænset adgang til alle materialer.
Tilmeld dig her.


Online = opgaver til løsning på skærmen
Papir = sider til udskrivning
For medlemmer = for medlemmer
 
Om os | SiteMap / Oversigt | Privacy Policy | Kontakt os
© Baskerville Læremidler Forlag - Langdraget 136 - 3250 Gilleleje - 61 63 56 94