123abc-skolen & Depotet
online undervisning for skoler og private

Medlems-login  
Log af  

  ::: Første side  ::: Indhold  ::: Bøger fra Baskerville  ::: Nyheder  ::: Mail  ::: Spørgsmål og Hjælp  ::: 
Dansk Engelsk Matematik Naturfag   Bliv Medlem Forlaget
:::
Denne vejledning og de opgaver, den henviser til, giver et godt overblik over indholdet af ABC-land 1.

Baskerville Forlag
Langdraget 136
3250 Gilleleje
48 30 22 80
- mail her -


DANSK - OVERSIGT

ABC-land 1 - Vejledning

ABC-land 1 - Vejledning
Martha Møller og Jørgen Brenting

Kort vejledning til bogens forskellige opgavetyper.

ABC-LAND 1 kan anvendes af børnehaveklasser og 1. klasser, og stiller ingen krav om forhåndskendskab til bogstaver.
Serien kan bruges som det første møde med sprogets grundelementer gennem leg og spil, tegning og maling.
Hele serien kan bruges uanset hvilket lærebogssystem, man senere vil benytte.
De to næste bøger i serien (bog 2 og bog 3) kan bruges i 1. og 2. klasse.

Alle opgaver i ABC-LAND-serien er enten selvkontrollerende eller meget nemme for læreren at kontrollere. Bøgerne er derfor lige velegnede til traditionel klasseundervisning som til undervisning, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt i eget tempo på individuelt niveau (altså også hjemmeundervisning).

I ABC-LAND 1 møder eleverne alfabetets bogstaver, men der stilles ingen krav om at indlære disse (det kommer i bog 2 og 3). Formålet er at træne eleverne i at se karakteristiske træk ved hvert enkelt bogstav og finde bogstavet igen i nye sammenhænge. For en del elever vil dette dog give et ganske godt kendskab til bogstavernes navne alligevel, og det er vel ikke så dårligt, selv om det ikke endnu er det første mål.

Ud over den visuelle (synsmæssige) indlæring af bogstavformer, er der en auditiv (lydmæssig) træning af vokaler og udlyde. Til dette indeholder bogen 96 tegnede billedkort, som "rimer" to og to og har samme antal stavelser.

I bogen møder eleverne bogstaverne tre og tre. De bogstaver, der vises sammen i opgaverne, ligner hinanden - enten på udseendet eller på lyden eller begge dele. Opdelingen er sket sådan:
s-y-ø   h-r-a   t-d-n   p-b-m   æ-e-i   o-u-å   v-f-l   k-g-j   c-x-z-q-w

Det vil være en stor hjælp for mange elever, hvis der i klassen (eller på værelset) findes en lille plakat med farverne og farvernes navne på. Den kan man nemt fremstille selv.

Se alle siderne her

 

Opgavetyper

Tegn i alfabetisk rækkefølge
Træning i at se karakteristiske former og træning af hukommelsesspændvidden. Denne opgavetype kommer allerede på side 1.

Bogstavjagt, ordjagt og sætningsjagt
Træner i at se forskel på ord, bogstav og sætning. (side 4)

Tegninger, der mangler detaljer
At kombinere og indsætte detaljer i en større sammenhæng. Eleven skal ikke (men må naturligvis gerne) indtegne de manglende detaljer. Der skal tegnes/skrives et bogstav, som hører til tegning 1, 2, 3 osv. Kontrollen (foretages af læreren) består her i 7 af alfabetets bogstaver i rigtig rækkefølge. (side 3)

Find rim-ord og "klap" ordene
Auditiv (lydmæssig) træning i ords bærende lyde og rytmer. På side 6 er vist, hvordan opgaven løses.

Kan du se forskel?
Træner evnen til at se forskel på bogstaverne og opdage de særlige kendetegn, som hvert bogstav har. Eleven behøver ikke kende bogstavernes navne, men de kan naturligvis tages med, hvis det forekommer passende. (side 8)

Sporhund
Jagt på 3 bogstaver - som startbogstav eller skjult i ord. (side 11)

Garnlabyrint
Snorerne krydser hinanden, så det kræver stor koncentration af følge dem frem til det rigtige bogstav. (side 24)

Labyrint - tæl bogstaver
Løsningen er altid 3 nabo-tal med summen 6, 9 eller 12. (side 16)

Find vej
Labyrint. (side 10)

Se alle siderne her

::: online undervisning fra Baskerville Forlag
Skriv til os her. | Copyright (c) Baskerville Forlag