Husk, at du kan ændre skriftens størrelse i menuen "Vis" (eller "View").

Stumt "d" - Instruktion

Fra 123abc-skolen og Baskervilles Depot (c)
- Denne opgave-type findes også som trykt opgave på Depotet. Træn her og brug evt. Depot-udgaven til en lille prøve.
Opgaven må gengives på tryk med tydelig kilde-angivelse. Al kommerciel brug er forbudt. Copyright Baskerville Forlag.
-

INSTRUKTION:
1) Skriv svarene i de tomme felter. Hvis du vil have top-point skal du skrive alle svar før du klikker på "Prøv" nederst på siden.
2) Klik på "Prøv" for at afprøve dine svar. Du kan "prøve" så mange gange, du vil, men det koster point at prøve i utide.
3) Du kan bruge "1 bogstav"-knappen til at "købe" et bogstav, hvis et svar driller dig, men det koster point hver gang, så du skal kun købe bogstaver, hvis du er gået helt i stå. Det koster også lidt at bruge "Hjælp"-knappen.

Stumt "d" driller
Denne øvelse består af 3 dele:
Først denne instruktion og derefter 2 sider med øvelser. Hvis du vil lære noget, skal du blive på hver side, til du får 100 point.

Du kan altid begynde helt forfra ved at genindlæse siden.

Stumme bogstaver kan drille på 2 måder: Enten glemmer man at skrive dem, eller også bliver man så over-opmærksom på dem, at man skriver dem på steder, hvor de slet ikke skal være.

"D" er et af de svære bogstaver på dansk, fordi man ikke altid kan høre det.
Det er ikke uden grund, at stumt d er "berømt". Man kan godt komme med en masse eksempler, men i virkeligheden er der ikke meget hjælp at hente nogen steder. Man er simpelt hen nødt til at øve sig så meget, at man "får det på fornemmelsen".

Hvor møder man det?
Efter l og n
Stumt d står ofte efter "l" eller "n" fx i "mand" , "kvinde" , "falde", "faldt", "kalde".
Prøv selv: "Manden faldt i havnen, fordi han var ." ... ( ful / fuld )

Dobbelt konsonant?
Man kan også nemt komme i tvivl om et ord staves med "ll" eller med "ld". Det er det samme med "nn" og "nd".
Ofte findes begge ord - de betyder bare noget forskelligt.
Fisken har en finne. - eller - Fisken har en finde.
Prøv selv:
"Hajen har en stor ". ... ( rygfinne / rygfinde )
"Manden, der fangede fisken, var ." ... ( finne / finde )
"Skal man hylde nogen for at sætte en op i køkkenet?" ( hylle / hylde )

Endelsen -ende
Når et ord skal have endelsen -ende er det næsten umuligt at høre d-et.
Her skal man kende forskel på ord, der ender på -ene (navneord) og -ende (udsagnsord).
Prøv selv:
"Man kommer ikke til at stave godt." ... ( sovene / sovende )
Du kan evt. træne -ene/-ende her i en anden øvelse. (åbner i nyt vindue)

For-stavelsen in- og ind-
En lang række ord, som kommer fra latin, begynder med in-. Fx: international, internet, intolerant, inspektør.
Andre ord har mere tydeligt noget med "ind" eller "inde" eller "inde i" eller "ind til / hen til" at gøre. De begynder med ind-. Fx: indfødt, indføre, indlede, indbyde, indhente.
Der hvor det latinske in- betyder u- er det ikke så svært: "intolerant = u-tolerant = ikke tolerant ... der er latin med i spillet her"
Prøv selv: "De kan også være ." ... ( infødte / indfødte ) + ( intolerante / indtolerante )
Men ak! Den latinske forstavelse in- og vores egen forstavelse ind- betyder i virkeligheden ofte det samme. Nu gik det ellers lige så godt.

En lille smule hjælp
Er der stød i ordet?
At et ord har "stød" betyder, at en del af det udtales særlig kraftigt eller tydeligt. Udtalen kommer ganske vist an på, hvor i landet man bor! Så nogle steder er det svært ved at høre, om der er stød eller ej. Eller måske lyder det som om, der er stød i alle ordene.
"Hun har en hund, der siger vov." ... Ordet "hun" er nærmest kun et pust, mens ordet "hund" har et tydeligt stød i sidste del - lige før det stumme d. På den måde kan man høre, at en hund staves med d.
Prøv selv her
"Snavsede sko , men lyset , når det bliver mørkt." ... ( sviner / svinder )

Kan man alligevel høre det stumme d?
Ja, på en måde kan man i mange ord. Man kan nemlig høre, om vokalen udtales kort eller lang.
Hvis vokalen er lang eller forholdsvis lang, så skal der ikke skrives d bagefter. (Man kan måske lave en regel for sig selv om, at den lange vokal "fylder så meget, at der ikke er plads til et stumt d".)
"Lad os male væggen ." ... ( gul / guld )
Hvis vokalen er kort, så kommer der ofte 2 konsonanter lige bagefter. Så skal der ofte stå et d som nr. 2.
"Ringen er af ." ... ( gul / guld )

Har ordet "familie"?"
Man kan af og til få hjælp, hvis man kan finde et ord af samme "familie", hvor d-et kan høres. Fx staves rødt med "d", fordi der er "d" i rød, hvor man også kan høre det.
Hvidt har stumt d. Men hvid har et d, der kan høres (de fleste steder i landet).
Men ak! "Familien" er ikke altid til at stole på: Det hedder "gjorde" med d, men gjort uden d. Man kan vinde i lotteriet, men man får en gevinst (unden d) ... ingen regler uden undtagelse.

Skifter vokalen?
Et stumt d kan få vokalen i et ord til at skifte.
Hvis i lyder som e ... ( vin / vind )
Hvis e lyder som æ ... ( sen / send )
Hvis y lyder som ø ... ( syn / synd )
... så er der ofte et stumt d i ordet.

Stumt d er virkelig et svært bogstav. Man bliver næsten mere forvirret over hjælpen end over selve problemet.

Når du har opnået 100 point kan du gå videre til næste øvelse. Klik her.